For a better user experience, we use cookies on the website. A small data packet, cookie, is placed on the user's computer device (including mobile phones). The purpose of the cookie is to ensure the highest possible level of operation of the site, to provide personalized services, and to increase the user experience.

FAQ Login

A Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika Alapítvány (BHRG) értékei és jövőképe

JÖVŐKÉPÜNK Egy olyan világ, ahol az emberek saját képességeikből a legtöbbet tudják kihozni és ezeket a képességeiket önmaguk és a társadalom javára fordítják. Az egyén fejlődési sajátosságainak a társadalom megfelelő jelentőséget tulajdonít, különös tekintettel a mozgásos, a kognitív, a pszichés és a szociális terület működésének eltéréseire, és  biztosítja az adekvát megoldást a problémára/nehézségre.

A BHRG  ALAPÍTVÁNY BELSŐ ÉRTÉKEI

  • Elfogadás: A családokhoz való hozzáállásunkban fő szempont a családok tisztelete, helyzetük megértése, és gyermekük egyedi fejlődése iránti nyitottság.
  • Szeretet, törődés: Munkánk során megkülönböztetett odafigyeléssel és empátiával foglalkozunk a hozzánk forduló családokkal, szakemberekkel.
  • Felelősségérzet: Arra törekszünk, hogy a családok helyzetéhez és gyermekeik aktuális állapotához mérten a lehető legjobb segítséget nyújtsuk mind szakmai, mind emberi szempontból.
  • Érdekképviselet: A családok és szakemberek jogainak érvényesítése a gyermekek szűrővizsgálata, fejlesztése és a  TSMT, HRG fejlesztő módszerek vonatkozásában
  • Társadalmi felelősségvállalás: Szakmai előadások, szülőedukáció, szakmai egyeztető fórumok szervezése, érzékenyítés, jótékonyság.

TEVÉKENYSÉGÜNK PILLÉREI

  • Gyermekellátás és szülők támogatása - Az alapítvány pályázati formában anyagi segítséget nyújt a rászoruló gyermekek és családjaik számára a Longikid diagnosztikai felmérések és TSMT/HRG terápiák igénybevételéhez. A szülők számára olyan támogató programokat szervez, amik az eltérő fejlődésmenetű gyerekek jobb megismerését szolgálják.
  • Érzékenyítés és misszió - Előadások, workshopok, konferenciák szervezése az eltérő fejlődésmenet témájában, kiadványok szerkesztése. A megfelelő fórumokon az érintett családok érdekképviselete. Kapcsolattartása és kialakítása a gyermekalapellátásban résztvevő szakemberekkel.
  • Tudományos együttműködés és kutatás - A neuro-szenzomotoros szemléletű vizsgálatok és terápiák (AMV, LongiKid, TSMT és HRG) hatásmechanizmusához kapcsolódó tudományos projektekben való részvétel. A TSMT/HRG terapeuták szakmai támogatása.
  • Lakatos Katalin emlékgondozás - Kiemelkedő szakmai munkát végző TSMT/HRG terapeuták munkájának elismerése, emlékévek, jótékonysági események szervezése. A Lakatos Katalin emlékdíj pályázatának kiírása és adminisztrációja. Lakatos Katalin szakmai munkájának rendszerezése.